Informujemy, iż w ramach naszej witryny www.sankra.com.pl korzystamy z narzędzi Google Analytics oraz plików COOKIES. Zapisują one informacje niezbędne do optymalnej pracy serwisu (utrzymanie sesji, cele statystyczne i reklamowe). W każdej chwili istnieje możliwość zmiany ustawień dotyczących cookies za pomocą przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej bez zmiany tych ustawień, oznacza zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies.

Obowiązek informacyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), niniejszym informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sankra Zakład Produkcji Wszywek i Etykiet Odzieżowych K.Glapska, T. Wargulak z siedzibą w Łodzi, ul. Ogrodowa 72/74 , zwany dalej Administratorem.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i w celu realizacji Państwa praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@sankra.com.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • niezbędnym do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
  • niezbędnym do zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą sprzedaży wyrobów spółki, świadczenia usług w zakresie projektowania wszywek lub etykiet, zleceniem przygotowania oferty sprzedaży wyrobów spółki lub świadczenia usług, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO
  • ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
  • oferowania Państwu produktów i usług jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu w ramach marketingu bezpośredniego
 4. Państwa dane możemy przekazywać:
  • osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  • podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
  • innym odbiorcom – np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych.
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie, przez który możecie Państwo wnieść reklamację lub pozew, a także w okresie, przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw. Dane przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług przetwarzamy do momentu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu.
 6. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, do sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pozostałe informacje:

Na stronie www.sankra.com.pl mogą być stosowane tzw. wtyczki społecznościowe do mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Instagram. Za pomocą funkcjonalności udostępnianych przez te wtyczki możesz polecić poszczególne treści lub podzielić się nimi na danym Serwisie społecznościowym. Pamiętaj, że korzystając z tych wtyczek wymieniasz dane pomiędzy Tobą a danym portalem społecznościowym. My nie przetwarzamy tych danych ani nie mamy wiedzy, jakie dane są przez te serwisy zbierane. W związku z tym zachęcamy Cię do zapoznania się z regulaminami i politykami prywatności właścicieli tych serwisów społecznościowych przed skorzystaniem z danej wtyczki.