WSZYWKI DRUKOWANE


Technologia HOT STAMP daje szerokie mo¿liwo¶ci druku etykiet ze znakiem firmowym z jednoczesnym drukiem wszystkich zmiennych danych np. symboli pralniczych, sk³adów surowcowych, rozmiarów itp.
Wychodz±c na przeciw wysokim wymaganiom Klientów nasze wszywki drukujemy na wysokogatunkowych ta¶mach poliestrowych, nylonowych i satynowych w szerokiej gamie kolorystycznej. Ofertê etykiet wykonanych metod± termodruku uzupe³niaj± satynowe i papierowe etykiety samoprzylepne.

Technologia HOT STAMP gwarantuje druk doskona³ej jako¶ci, o wysokiej odporno¶ci na pranie wodne i chemiczne.
wszywki drukowane

Wszywki drukowane
wszywki drukowane na satynie

Wszywki drukowane na satynie
wszywki drukowane na satynie przez firmê Sankra

Wszywki drukowane na satynie
wszywki drukowane przez firmê Sankra

Wszywki drukowane
wszywki drukowane - producent Sankra

Wszywki drukowane
1 2 3 4 5